Caminada Molins de Rei

7 de maig de 2023
Inscripcions i preus

Inscripcions i preus
Inscripcions

Al local social del CEM (C. Roger de Llúria, 3 - antiga biblioteca) o a la pàgina http://caminada.cemtravesses.cat/inscripcio/ del 24 d'abril al 5 de maig, de 7 a 9 del vespre, i en el lloc de sortida el dia 7 de maig, de 7 a 8 del matí (en el benentès de no haver arribat al límit màxim d'inscrits).
- La participació està limitada a 500 participants.
- Un cop duta a terme la inscripció, l'Organització no admetrà baixes ni canvis de titularitat en les inscripcions.

Assegurança

A tots els inscrits que no siguin socis del CEM o que no estiguin en possessió de la tarja anual de federat, se'ls inclourà en la inscripció l'assegurança temporal per un dia.

Finançament

L'esmorzar, l'avituallament de tots els controls, inclòs els de la sortida i l'arribada, el record i tota l'organització és a càrrec dels inscrits que a través de les següents aportacions financen la Caminada.

· Socis CEM: adults 9 euros - menors de 12 anys i majors de 65 anys 8 euros
· No socis CEM: adults 13 euros - menors de 12 anys i majors de 65 anys 11 euros.
- Les inscripcions del dia 7 de maig tindran el suplement d'1 euro.

Normativa

- Els senyals d'orientació són de color groc de la FEEC i els dedirecció del CEM.
- L'Organització NO proveirà de cap estri per beure (cal que dugueu un got).
- L'Organització prega als participants que tinguin un especial respecte cap a l'entorn on es desenvolupa la CAMINADA. A tots els controls hi haurà llocs adients per dipositar-hi les deixalles.
- L'Organització declina tota responsabilitat en cas d'accident, no així l'atenció.
- L'Organització queda exempta de qualsevol responsabilitat en cas de problemes derivats del possible estat de salut dels participants. També es reserva el dret de canviar el recorregut o el programa, si és el seu criteri o si les condicions climatològiques així ho aconsellen, i també el dret de resoldre qualsevol cas no previst en el reglament.

Rebem el suport de