Biblioteca
————————————————————————————
HORARI: De dilluns a divendres de 19 a 21 hores
SERVEI DE PRÉSTEC PER A SOCIS I SÒCIES
INFORMACIÓ A SECRETARIA

PROHIBIT MENJAR, BEURE I FUMAR
————————————————————————————

Aquest és el cartell que trobem a l’entrada de la biblioteca.

Si voleu llogar un llibre heu de tenir en consideració el reglament que trobareu a continuació:

REGLAMENT DE LA BIBLIOTECA DEL CEM

Article 1- La consulta del fons de la biblioteca del CEM és oberta a tothom, socis, sòcies, no socis i no sòcies de l’entitat, i s’ha de fer al recinte de la biblioteca. De dilluns a divendres de 19 a 21 hores.
Article 2- Està prohibit menjar, beure i fumar, al recinte de la biblioteca i cal estar-hi en silenci.
Article 3- Els llibres i cartografies cal retornar-los a la prestageria d’on s’han tret, i si no la recordeu, deixeu-los damunt la taula perquè els ordeni el/la responsable.
Article 4- Els socis i sòcies de l’entitat, a més poden consultar el fons de la biblioteca a casa seva acollint-se al servei de prèstec i a les diferents normes que el regulen:
4.1- Els vídeos i revistes estan exclosos de prèstec.
4.2- Com que el fons bibliografic és reduït, s’ha establert un temps màxim de tinença de llibres, de la biblioteca a casa:
4.2.1- Les obres de consulta freqüents i bàsiques per preparar excursions, només podran sortir de la biblioteca els caps de setmana, venint a recollir-les els divendres i tornant-les el primer dia que la secretaria de l’entitat estigui oberta, amb una fiança de 6 ?. Aquesta mesura afecta a:
Guies de muntanya.
Ressenyes d’escalada tant de roca com de glaç.
Itineraris de bicicleta de muntanya.
Ressenyes de descens d’engorjats.
D’altres obres que reuneixin les característiques anteriors.
4.2.2- La resta d’obres poden sortir en prèstec de la biblioteca un màxim de 10 dies, amb possibilitat de fer una única pròrroga de 10 dies més si no les ha demanades ningú.
4.3- Cada soci pot tenir a la vegada a casa seva un màxim de dos llibres.
4.4- El prèstec cal tramitar-lo a secretaria, a on es pendrà nota de les dades del soci, les del llibre i establirà el dia de retorn.
4.5- El servei de prèstec, es realitzarà de dilluns a divendres de 19 a 21 hores.

El nombre de libres ha anat incrementant any rera any fins a convertir-se en una llarga llista de llibres, revistes i publicacions de molt diversa procedència i catalogació.
Teniu una llista estructurada per temes a la vostra disposició. Segur que hi trobareu tot alló que busqueu.

Si voleu consultar algun llibre, no ho dubteu: veniu al CEM!

Vocal: Jordi Garcia
Rebem el suport de